* Schoolreglement

Het schoolreglement wordt elk jaar opnieuw opgemaakt in september. Het is hieronder digitaal beschikbaar en wie dat wenst kan een gedrukt exemplaar bekomen via het secretariaat van de school.

schoolreglement 2019-2020