Vanaf maandag 11 mei hebben de inschrijvingen plaats voor alle leerlingen voor het kleuteronderwijs alsook lager onderwijs.
Door de Corona-maatregelen verloopt het inschrijven van leerlingen op een school via digitale kanalen.
Wanneer u uw kind wenst in te schrijven in onze school gelieve dit dan via mail kenbaar te maken.
U kan mailen naar directie@sintjaneisden.be.
Nadat u aan ons via mail kenbaar hebt gemaakt dat u uw kind wil inschrijven, zal het opgenomen worden in onze lijst.
Daarna krijgt u papieren toegezonden om de inschrijving definitief te maken.

Aantal vrije plaatsen per leeftijdscategorie (kleuteronderwijs) en leerjaar (lager onderwijs)

Vrije plaatsen 2020 – 2021

kleuters 2018 10
kleuters 2017 10
kleuters 2016 0
kleuters 2015 4

1e leerjaar 11
2e leerjaar 4
3e leerjaar 7
4e leerjaar 4
5e leerjaar 11
6e leerjaar 6