Logo VBMN

Beste ouder

We willen u informeren over een wijziging in het schoolreglement.

In punt 8 van het schoolreglement vindt u informatie over hoe het getuigschrift basisonderwijs op het einde van het lager onderwijs wordt toegekend.

Dit schooljaar (2017-2018) zou er een getuigschrift bereikte doelen worden uitgereikt aan leerlingen die geen getuigschrift basisonderwijs krijgen. De overheid besliste dat die regeling dit schooljaar nog niet van toepassing is.

De leerlingen die dit schooljaar geen getuigschrift basisonderwijs behalen, krijgen  een verklaring waarin het aantal en de soort van gevolgde schooljaren lager onderwijs staan.

Deze brief verschijnt op de website van de school.

Hebt u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op!