Het schoolreglement schooljaar 2017 – 2018 staat online.

Beneden kunt u het reglement downloaden maar het is ook te vinden onder downloads.

Heeft u toch liever een papieren versie, gelieve het secretariaat dan te contacteren.

De goedkeuring van het schoolreglement zal u nog steeds op papier kunnen invullen, dit is aan de gezinsoudsten meegegeven.

Gelieve dit formulier voor 15 september aan de klastitularis terug te bezorgen.

schoolreglement 2017-2018